About Us

Pár slov o nás...

TONEX, spol. s r.o. – bola založená v roku 1993. Od roku 1997 až do dnešného dňa hlavnou činnosťou spoločnosti je príprava a realizácia stavieb vrátane dodávky stavebného materiálu a vykonanie špecializovaných činností v odbore stavebníctva.

Na začiatku podnikateľskej činnosti sa firma zaoberala veľkoobchodom-exportom priemyselného tovaru, elektroinštalačnými prácami a aplikáciami termokáblových systémov (podlahové kúrenie, ochrana proti zamrznutiu vodovodov atď.) ktoré vykonávame až do dnešného dňa. V ďalšom období začala spoločnosť poskytovať komplexné služby v stavebníctve. Pri začiatkoch to boli hlavne rekonštrukcie stavieb a realizácie rodinných domov, rokmi sa firma uplatnila aj vo výstavbe pozemných stavieb každého druhu. Najlepším dôkazom tohoto rozvoja sú realizované bytové domy – bytová výstavba, multifunkčné objekty, autosalóny, priemyselné objekty, administratívne budovy, ako aj rekonštrukcie bánk, škôl, kultúrnych domov, verejných budov, námestí atď.

Realizácie našej spoločnosti sa vyznačujú presnosťou, spoľahlivosťou, korektnosťou, flexibilitou, priaznivými cenami, kvalitou a dôsledným dodržiavaním zmluvných podmienok voči našim zákazníkom
vzhľadom na dohodnuté termíny a ceny.

Zákazníkmi spoločnosťi okrem súkromného sektora sú aj mestá a obce, nakoľko sme registrovaným partnerom verejného sektora a tým máme možnosť zúčastniť sa vo verejných obstarávaniach. Na príprave a realizácií zákaziek sa podieľa skupina spoľahlivých a ambicióznych mladých ľudí pomocou ktorých spoločnosť dokáže ponúknuť širokosprektrálne služby svojim zákazníkom. Firma je orientovaná na komplexné dodávky objektov – od základov až po úplnu finalizáciu do jemnejších detailov.

TONEX, spol. s r.o. so svojou zamestnaneckou štruktúrou (35-40 zamestnancov) a vlastnými technickými zariadeniami (vozidlá, náradie, lešenie, stavebné stroje atď.) je schopná pokryť všetky štandartné požiadavky v oblasti pozemného stavebníctva.