Tekintse meg tanúsítványainkat!

A TONEX, spol. s.r.o. vállalat minőségpolitikája

Az ISO 9001:2015 előírás 5.2 bekezdése alapján, a révkomáromi székhelyű TONEX Kft. vállalat a következő minőségbiztosítási elveket képviseli:

 • Az építészeti munkálatok minőségi megvalósítása által teljesíteni a megrendelők elvárásait és elnyerni bizalmukat.
 • Az építészeti munkálatok elvégzéséhez minőségi körülményeket kialakítani és megfelelő erőforrásokat elkülöníteni. Figyelemmel kísérni és alkalmazni az építkezési munkálatok területén megjelenő legújabb trendeket.
 • Állandó képzések által növelni a munkatársak képzettségi szintjét és minőségi munkavégzését, mivel minden egyes alkalmazottunkmunkájával, eredményével, viselkedésével és megjelenésével vállalatunkat képviseli.
 • Az alvállalkozókkal és beszállítókkal partneri kapcsolatokat kialakítani, mely kölcsönös bizalmon alapszik.
 • Megfelelő feltételeket biztosítani a minőségbiztosítási rendszer működéséhez, mely a nemzetközi ISO 9000 előírás alapján került kidolgozásra, valamint folyamatosan növelni a rendszer hatékonyságát.
 • A vállalat minden szintjén nyilvánossá tenni a minőségpolitikát.

A Vállalat környezetvédelmi politikája

Az ISO 14001:2015 előírás 5.2 bekezdése alapján, a révkomáromi székhelyű TONEX Kft. vállalat a következő környezetvédelmi elveket képviseli::

 • A környezetvédelmi törvényeknek és más, a környezettel kapcsolatos előírásoknak megfelelően végezni minden jellegű tevékenységet.
 • Környezetvédelmi céljaink stratégiai tervezésének, hatékony megvalósításának és megfelelő megfigyelésének segítségével folyamatosan fejleszteni az alkalmazott mérőrendszert (IMS).
 • A felhasználás és felszámolások során olyan eljárásokat, termékeket és technológiákat alkalmazni, amelyek csökkentik a negatív környezeti hatásokat.
 • Támogatni a hulladék és saját termékek újrahasznosítását azok élettartamának lejárta után.
 • Együttműködni az illetékes államigazgatási és önkormányzati szervekkel.
 • Állandó képzések által növelni a munkatársak környezettudatos képesítését, növelni a munkavállalók környezet iránti felelősségérzetét.
 • A legjobb elérhető technológiák felhasználásával minimalizálni a környezetszennyezést.
 • A vállalat minden szintjén nyilvánossá tenni a környezetvédelmi politikát.

A Vállalat munka- és egészségvédelmi politikája

Az ISO 45001:2018 előírás 5.2 bekezdése alapján, a révkomáromi székhelyű TONEX Kft. vállalat a következő elveket képviseli:

 • Betartani az alkalmazható jogi és egyéb előírásokat, melyek a munkabiztonságra és védelemre vonatkoznak, ezek betartására a vállalat kötelezettséget vállalt.
 • Hatékony megelőzési eszközökkel minimalizálni a munkabaleseteket és egészségkárosodást. Biztonságos, optimális, az egészségnek megfelelő munkakörülményeket és munkakörnyezetet létrehozni.
 • Folyamatosanjavítani a munkavédelmi és munkabiztonsági rendszert, ennek folyamatába aktívan bekapcsolni minden munkavállalót, munkavédelmi intézkedéseket hozni.
 • Állandóan biztosítani a munkavállalók oktatását és tudatosságának növelését rendszeres képzésekkel, megfigyelni a munkavállalókat azzal a céllal, hogy munkavédelem és munkabiztonság területen növeljük ismereteiket.
 • A vállalat munka- és egészségvédelmi politikáját megismertetni a vállalat minden szintjén, rendszeresen vizsgálni, hogy megfelelően és érvényesen be legyen tartva.